تعداد بازديد :  
تاريخ : سه شنبه هجدهم اسفند 1388
اشعار شهید وشهادت

می جویمت درآیة قرآن شهادتادامه مطلب...
ارسال توسط سروعلی
تعداد بازديد :  
تاريخ : سه شنبه یازدهم اسفند 1388
  

پندیات

آخر این تن به دل خاک نهان خواهد شد

پیش صاحبنظران ملک سلیمان باد است

اهل معني به سخن بلبل بستان خودند
مهدی صاحب زمان  

                                                                                      

ادامه مطلب...
ارسال توسط سروعلی
تعداد بازديد :  
تاريخ : دوشنبه دهم اسفند 1388

جاری است بسوی خلق سیل برکات

شد موسم آمرزش وکسب درجات

بفرست به قدرعشق خود ای عاشق

برمقدم صادق(ع) و محمد(ص) صلوات

عید بر عاشقان مبارکبادادامه مطلب...
ارسال توسط سروعلی
دوستان